071 5132 263
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs Coöperatief leren

Coöperatief leren

Veranderingen in de samenleving laten zien dat we onze leerlingen een andere bagage moeten meegeven dan louter kennis. In de toekomst worden andere competenties op de arbeidsmarkt gevraagd. Deze competenties staan beschreven in 21st century skills. Belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn: samenwerking, sociale/culturele vaardigheden en communicatie. Deze vaardigheden staan ook centraal in het coöperatief leren. Coöperatief leren levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Op de Josephschool werken we een paar keer per week volgens de principes van coöperatief leren. Al in de kleutergroepen beginnen we met coöperatieve werkvormen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in kleine, veelal heterogeen samengestelde groepen. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar juist ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Sterker door verschillen
Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen.

De uitgangspunten
Coöperatief leren gaat uit van vier basisprincipes:

  • Gelijke deelname, dit betekent dat ieder kind op een gelijke manier deelneemt.
  • Individuele aanspreekbaarheid, dit betekent dat ieder kind verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen bijdrage aan het geheel van de opdracht. De leerkracht kan dit ook altijd terugzien.
  • Positieve wederzijdse afhankelijkheid, dit betekent dat de kinderen elkaar nodig hebben bij het uitvoeren van een opdracht.
  • Simultane actie, dit betekent dat alle kinderen tegelijkertijd actief zijn.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.