071 5132 263
Wij zijn een SCOL school
Home Ons onderwijs Talentvol onderwijs

Talentvol onderwijs

e vinden het belangrijk dat bij ons op school alle kinderen hun talenten mogen en kunnen ontplooien. Hierom hebben we ook speciale aandacht binnen ons onderwijs voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
De algemene doelstellingen van ons onderwijs aan kinderen met ontwikkelingsvoorsprong zijn:
–  Adequate signalering / diagnostisering
–  Aanbieden van passend onderwijs

Signalering/diagnostisering
We signaleren deze kinderen aan de hand van observaties, diverse signaleringslijsten en de resultaten. De kinderen worden vervolgens per basisvak ingedeeld in niveaugroepen:
–  in groep 1-8: Aandacht, Basis en Competent.

Aanbieden van passende, doorgaande leerlijn
Na het signaleren van de kinderen die binnen de doelgroep vallen, wordt er een passende aanpak gekozen die binnen de groep gerealiseerd wordt.
In groep 1-2 is deze aanpak geïntegreerd in het dagprogramma; bijv. in de grote en/of kleine kring en tijdens de werklessen.
Vanaf groep 3 kan de passende aanpak binnen één vakgebied zijn, maar als een kind voor meerdere vakgebieden een passende aanpak nodig heeft kan deze ook vakoverstijgend worden aangeboden.
De aanpak varieert van:
– Compacten en verrijken
– Voor- en door-toetsen
– Versnellen
Welke aanpak gekozen wordt, is afhankelijk van het kind.

Begeleiding buiten de groep
Wanneer de aanpak in de groep voor een leerling niet voldoende blijkt te zijn kan een leerling geplaatst worden in de anders denken- en/of leren leren-groep.

De “anders denken” groep
De kinderen die hier aan deelnemen hebben buiten de klas uitdaging nodig bij het ‘anders’ denken. We gaan dan werken met onder andere creatief denken, filosoferen, werken met bladen van ‘out of the box’ en het samen spelen van uitdagende denkspellen.

De “leren leren” groep
Deze groep kinderen moet begeleid worden met mindset, executieve functies en ‘leren leren’. Denk hierbij voor de middenbouw aan kinderen die het lastig vinden om fouten te maken, die uitdagingen uit de weg gaan en zo hun eigen leren in de weg staan. Ze gaan ontdekken wat voor hen makkelijk is en wat ze nog moeilijk vinden. Ze gaan leren voor zichzelf een doel te stellen, daar in kleine stappen aan te werken en te evalueren hoe het gegaan is en wat de volgende stap kan zijn. We proberen van een vaste mindset meer een groeimindset te maken aan de hand van twee figuurtjes die Growie en Fixie heten.

 

 

  • In de bovenbouwgroep wordt gewerkt aan het leren leren; wat komt er allemaal bij leren kijken, hoe werkt leren in de hersenen, wat zorgt voor stagnatie van het leren, wat helpt het leren. Ook zullen de executieve functies worden uitgelegd op kinderniveau en gaan we werken aan het verbeteren hiervan. Bijvoorbeeld aan emotieregulatie, werkgeheugen, reactie-inhibitie en taak-initiatie.

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.