071 5132 263
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we MR / GMR

MR / GMR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert hij de achterban via de Nieuwsbrief en via de notulen van de vergaderingen. Eens per jaar worden leden van de MR gekozen uit de ouders en het schoolteam, in principe voor een termijn van 3 jaar.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Josephschool vindt u in ons MR-reglement.

Personeelsgeleding;
José Olsthoorn (voorzitter)
Marion Vogelaars
Leanda van den Berg
Leon Baaij

Oudergeleding:
Koen de Wit
Tineke Geertsema
Wieke Bertina
Ellen Buschman

Contact MR
mr@josephschool.nl

Vergaderdata MR
Tijdstip van 19.45 uur tot 21.45 uur

30-06-2020 Notulen MR 30 juni 2020
08-09-2020 Notulen 8 september 2020
13-10-2020 Notulen 13 oktober 2020
23-03-2021 Notulen 23 maart 2021
22-06-2021 Notulen 22 juni 2021

 

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mr@josephschool.nl

GMR
Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Leden GMR van onze school (m.i.v. 2019 -2020)
Suzanne Frambach (personeelslid)
Mechteld van Veen-Oudenaarden, voorzitter GMR (ouder Josephschool)

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This