071 5132 263
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we MR / GMR

MR / GMR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden, die de ouders en het schoolteam vertegenwoordigen. Elk belangrijk besluit dat de directie wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan de directie of het schoolbestuur. De MR heeft bij sommige zaken adviesrecht, bij andere zaken instemmingsrecht. De MR vergadert ongeveer 5 tot 6 keer per jaar. Eén keer per jaar brengt de MR een kort schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. Tussentijds informeert hij de achterban via de Nieuwsbrief en via de notulen van de vergaderingen. Eens per jaar worden leden van de MR gekozen uit de ouders en het schoolteam, in principe voor een termijn van 3 jaar.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Josephschool vindt u in ons MR-reglement.

MR Basisschool St Joseph 2018-2019

Leden MR  schooljaar 2018 – 2019
Simone van Diest (ouder)
Koen de Wit (ouder)
René Koffeman (ouder)
Tineke Geertsema (ouder)
Marion Vogelaars  (personeelslid)
Jose Olsthoorn (personeelslid, vicevoorzitter)
Suzanne Frambach (personeelslid)
Ellen van der Laaken (personeelslid)

Leden MR schooljaar 2019 – 2020

Personeelsgeleding;
Ellen van der Laaken (voorzitter)
José Olsthoorn (vice-voorzitter)
Marion Vogelaars
Leanda van den Berg

Oudergeleding:
Koen de Wit
Tineke Geertsema
Wieke Bertina
Ellen Buschman

Contact MR
mr@josephschool.nl

 

Vergaderdata MR
Tijdstip van 19.45 uur tot 21.45 uur

17-09-2019
15-10-2019
03-12-2019
14-01-2020
10-03-2020
14-04-2020
16-05-2020
30-06-2020

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar (met uitzondering van besloten gedeelten). Wilt u vergadering bijwonen als toehoorder, dan kunt u zich van te voren aanmelden via de mail: mr@josephschool.nl

Leden GMR van onze school (m.i.v. 2019 -2020)
Suzanne Frambach (personeelslid)
Hetty Barreveld (personeelslid)

Meer informatie over SCOL en Medezeggenschap

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This